DRUZI I GEODE

Šta su to Druzi?

Reč druzi (takođe se mogu naći kao izrazi drusi ili druse) odnosi se na skup više kristala na podlozi ("kristalne druze"). Ove kristalne klastere mogu da formiraju različiti minerali. Mineralne veze i oblici formiranih kristala zavise od količine fluida u njima. Većina kristala zapravo nastaje kao kombinacija temperature i pritiska pod kojim se nađu određeni fluidi.

Druzi je skup sitnih kristala minerala koji se formiraju na površini drugog kamena. Postoji mnogo vrsta druza, jer postoji i mnogo vrsta mineralnih materija. Svaka vrsta druza ima posebne karakteristike, kao što su veličina kristala, sjaj i boja.

Kvarc je jedan od najčešćih tipova druze zbog učestalosti, odnosno zbog učestalosti silicijuma na celom planetu. Bez obzira kakav mineral predstavlja druzi, ukupni izgled obično podseća na šećer. Sitni kristali se smatraju lepim, jer, poput većine dragog kamenja svetlucaju na svetlosti.

Minerali kao što su: Granat, Dolomit, Malahit i Kalcit takođe se nalaze u kristalima druza.

GEOLOŠKI PROCES STVARANJA DRUZA

Kristali i minerali se mogu formirati bilo nasilno, na primer tokom vulkanskih erupcija, bilo tiho, sedimentnim procesima, tokom dužeg vremenskog perioda.

Jedna od struktura koja se formira no ovako miran način jesu druzi. Ovi mali kristali mogu se formirati bilo na spoljnjoj strani nekog kamena. Druzi, kristali srasli na podlozi, nastaju tako što voda nanosi minerale na površinu neke stene.  Kako voda isparava, dolazi do hlađenja i minerali ostaju na vrhu stene u obliku kristala. Zavisno od minerala koji se nataložio, kristali mogu biti svih boja, uključujući roze, belu, plavu, ljubičastu, zelenu ili crnu.

Druzi se mogu naći i unutar kamena, na primer unutar geoda. Geode su sferične stene , koje se često nazivaju i „jaje munje“, zbog odlike munje da izazove formacije, zvane fulguriti, kada udari u podlogu bogatu silikatima.

Geode se formiraju kada u šuplju stenu, ili u komad šupljeg drveta, uđe voda zasićena mineralima. Isparavanjem ili isticanjem vode, formira se kristalna matrica sa sitnim kristalima.

Druze se takođe mogu formirati u unutrašnjosti vulkanskih stena. To se dešava kada lava počne da se hladi, a gasovi zarobljeni unutar lave počinju da formiraju mehuriće. Ovi mehurići se zatim napune vodom, bilo da se radi o podzemnim vodama, bilo o bio-termalnim rastvorima, zasićenim silikatima i karbonatima.

Vremenom, unutar ovih vulkanskih mehurića počinju da rastu druze. Nakon što voda oteče, iza nje ostaju geode.

PUT KRISTALA

WEB GUVERNER