FADEN KVARC

Bela nit

Faden kvarc predstavlja opisni naziv za obično pločastu grupu kristala kvarca sa belom linijom koja izgleda poput niti konca, ili belom trakastom zonom koja se proteže kroz njegovu unutrašnjost. Reč faden potiče od nemačke reči „nit“.

Ovi kristali su za sada pronađeni u regionu Alpi u Evropi, u Pakistanu, Rusiji i Arkanzasu. Ima ih i u Srbiji, mada su veoma retki.

Kristal koji leči zemlju

Faden kvarc kristali su pronađeni u pukotinama stena u kojima rastu. Kada se ove pukotine u steni šire, dolazi do pucanja kristala kvarca. Ovo je proces koji se neprestano ponavlja. Da bi se spojili i zalečili, kristali kvarca koriste tečne i gasne inkluzije (umetke) koji liče na bele niti. Pri srastanju, krajevi kristala počinju da rastu brže da bi zadržali tečne umetke u centru kristala.

Kristal kvarca će pući kada se pukotina stene u kojoj raste raširi. U mediju bogatom silikatima, ove pukotine će brzo zarasti, tako što će kristali kvarca da srastu za obe suprotne stenke pukotine, premošćujući je na taj način i zatvarajući je.

Kako pukotina nastavlja da se širi, kristali kvarca neprestano pucaju i nastavljaju da rastu da bi spojili krajeve stena. Ovo neprestano pucanje i zarastanje ostavlja u kristalu umetke tečnosti i gasa koji liče na faden – bele niti. U retkim slučajevima, faden je prekriven kloritom, što lepo dokazuje da je čitav kristal nastao iz prvobitne niti. Niti se najbolje primećuju u kristalima koji rastu paralelno sa zidom, pošto oni najčešće pucaju i srastaju.

PUT KRISTALA